Mogelijkheden

Buitenrioleringssystemen ten behoeve van nieuwbouwwoningen.
Mogelijkheden:

  • Het aanbrengen van riolering, compleet met ontstoppingsstukken, straatkolken en afvoergoten.

Buitenrioleringssystemen ten behoeve van bedrijventerreinen (nieuw of uitbreiding).
Mogelijkheden:

 • Het aanbrengen van riolering, compleet met ontstoppingsstukken, straatkolken en afvoergoten.
 • Het installeren van inspectieputten, olie/benzinescheider, afvoergoten en zandvangputten voor laadvloeren.

Drainagesystemen om water(overlast) te verminderen.
Mogelijkheden:

 • De aanleg van drainagesystemen met pompputten en afvoerbuizen, ter voorkoming van wateroverlast onder huizen en bedrijfspanden.

Infiltratiesystemen voor plaatsen waar geen riool of andere afvoermogelijkheid is.
Mogelijkheden:

 • Het aanleggen van een systeem van infiltratiebuizen en infiltratiekratten waarmee overtollig water eenvoudig in de grond kan worden gebracht.

Afvoer en infiltratiesystemen aanleggen

 • Voor uw woning
 • Voor uw bedrijfsterrein
 • Voor uw agrarisch bedrijf

Galerij

 • Regenpijp riole...
 • WhatsApp Image ...
 • WhatsApp Image ...
 • Riolering 4
 • Riolering
 • Zetten van sleu...

Kom langs voor een gesprek of neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact